Căn hộ đang giao dịch tòa CT11 Kim Văn Kim Lũ

 

CT11

 

 

 

chênh

kiot 5

43,68m

 

 

1 tỷ 2

 

 

 

 

 

45m

 

 

 

 

 

3410

 

 

890

 

3810

có nt, SĐCC

 

810

 

3814

 

 

810

 

tầng 25

đủ nt

 

930

 

 

 

 

 

49m

 

 

 

 

 

4030

có nt

 

900

59,85m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1104

có nt, SĐCC

 

1 tỷ 320

62.95m

 

 

 

 

 

1216

 

 

410

 

1626

 

 

300

 

1608

 

 

 

 

2226

 

 

1ty180

68,34m

 

 

 

 

 

3318

 

 

1 tỷ 350

 

618

có nt

 

1 tỷ 550

 

3218

 

 

1 tỷ 3

 

12A36

 

 

350

 

3018

 

 

1 tỷ 4

 

3006

 

 

1 tỷ 3

 

 

 

 

 

76m

 

 

 

 

 

12A30

có nt,SĐCC

 

1 tỷ 380

 

Tags:

Thông tin người đăng

  • Họ tên:

  • Ðịa chỉ:

  • Ðiện thoại:

  • Email:

  • map
  • Số Lượt Truy Cập
  • 1262696